Etter anbefaling fra helsemyndighetene utfører vi kun nødvendig tannbehandling i tiden fremover. Behandlinger som ikke regnes som akutthjelp flyttes frem i tid. Dersom du er bekymret eller har spørsmål til oss kan du ringe, så vil en av våre tannleger svare deg. Etter anbefaling fra helsemyndighetene utfører vi kun nødvendig tannbehandling i tiden fremover. Behandlinger som ikke regnes som akutthjelp flyttes frem i tid. Dersom du er bekymret eller har spørsmål til oss kan du ringe, så vil en av våre tannleger svare deg.