Vi har åpent alle dager i hele sommer, også lørdager. Velkommen! Vi har også åpent alle dager i hele sommer, også lørdager. Velkommen!