For tannleger

Klinikkens spesialister tar i mot henvisninger innenfor alle områdene innen endodonti. Konvensjonell endodonti, revisjoner, fjerning av frakturerte instrumenter, behandling av perforasjoner, rotspissamputasjoner/apisektomi og smerteutredning.

Klinikkens mål er å yte god og rask behandling, samt service, til pasienter og henvisende tannleger.
Henviste pasienter vil kun få utført den ønskede rotbehandlingen hos oss. Dette informerer vi pasienten om og ber om at egen tannlege kontaktes for videre behandling. Når pasienten er ferdigbehandlet vil det umiddelbart bli sendt en epikrise til henviser.

Ved akutt behandlingsbehov ber vi om at dette meldes vår resepsjonist.