Teknisk utstyr

Alle klinikkens behandlingsrom er tilrettelagt for avansert endodontisk diagnostikk og behandling.

Dette innebærer operasjonsmikroskop, nikkel-titan roterende instrumentteknologi, ultralyd hjelpemidler og mikro-operasjonsinstrumentarium. Dette utstyret benyttes ved konvensjonell endodontisk behandling, revisjonsbehandling samt apikal kirurgi.

Det avanserte tekniske instrumentarium og behandlingsprotokoller oppdateres jevnlig. Valg av teknisk utstyr og kliniske behandlingsprotokoller er vitenskapelig basert.