Henvisninger

Dersom du henvises vår klinikk for rotbehandling vil din faste tannlege oversende dine personalia og informasjon om hvilken tann som ønskes behandlet.

Henvisningen bør inneholde ditt personnummer, oppdatert informasjon om sykdommer og medisinbruk. Dokumentasjon som er relevant i forbindelse med eventuell HELFO refusjon bør vedlegges.

Vi kontakter deg så via telefon og/eller brev for timeavtale.

Vi vil kun gjøre den behandlingen du er henvist for. Når spesialisten er ferdig med den forespurte behandlingen vil din faste tannlege motta en beskjed om funn og utført behandling,samt videre behandlingsbehov. Din faste tannlege vil så utføre denne behandlingen.