Henvisninger

Henvisninger kan sendes via email eller per post. Om ønskelig kan man avtale tid per telefon 67 83 22 10 og deretter sende henvisningen. Vi kontakter pasientene via telefon og/eller brev for timebestilling og det er derfor viktig at personalia og hele personnummeret i henvisningen er oppdatert. Vi kan motta røntgenbilder digitalt, enten via mail eller CD. Dersom du ikke er under Norsk Helsenett må det sendes på en slik måte at pasienten ikke kan identifiseres. Røntgenbilder kan også mottas per post.

Henvisningen bør inneholde pasientens personnummer, oppdatert informasjon om sykdommer og medisinbruk. Dokumentasjon som er relevant i forbindelse med eventuell HELFO refusjon bør vedlegges.