Behandlinger

Vårt behandlingsteam består av tannpleiere, tannleger og spesialister. Vi jobber tett sammen og konsulterer hverandre for at pasienten skal få det beste resultat. Vi tilbyr de fleste typer behandlinger, dersom det er nødvendig henviser vi til spesialist. Vårt fokus er å forebygge og vi ønsker å gi pasienten en smertefri behandling.

Allmennpraksis
Hos oss får pasienten sin faste tannlege. Tannlegen undersøker og stiller diagnoser. På bakgrunn av funn behandles sykdommer i munnhulen og kjeven, tannstillingsfeil og utviklingsforstyrrelser. Tannlegen restaurerer skadede tenner, betennelser i tenner, kjeve og tannkjøtt. Noen ganger må tapte tenner erstattes med bro, protese eller implantat. Forebyggende behandling er i fokus hos oss.

Allmennannlegen er ekspert innenfor munnhelse. Dette innebærer å stille diagnoser, behandle sykdommer i munnhule og kjeve, tannstillingsfeil og utviklingsforstyrrelser. Tannlegen jobber med å restaurere skadede tenner og behandling av betennelser i tannkjøttet. Noen ganger må tapte tenner erstattes med bro, protese eller implantat. En annen viktig oppgave er å gi pasienter råd om hvordan de kan forebygge tann- og munnsykdommer.

Tannpleierpraksis
Tannpleieren jobber med undersøkelse, fjerning av misfarvninger og tannsten samt behandling av tannkjøttsykdom. En annen viktig oppgave er å gi pasienter råd, gjennom informasjon og opplæring, om hvordan de kan forebygge tann- og munnhulesykdommer. Tannpleieren jobber i nært samarbeid med tannlegen. Tannpleieren samarbeider også tett med spesialist i tannkjøttsykdom i de tilfellene hvor det behøves.

Tannpleieren jobber med undersøkelse av pasienters tenner og tannkjøtt. Tannpleieren undersøker, informerer og gir opplæring i riktig munnhygiene. Tannpleieren vil også utføre fjerning av misfarvninger, nødvendig rens og depurasjon. Tannpleierens oppgaver er dermed undersøkelse, forebyggende behandling og behandling av tannkjøttsykdommer i nært samarbeid med tannlegen. I noen tilfeller foregår behandlingen også i samarbeid med periodontist.

Spesialister i endodonti
Våre tannleger med spesialistutdanning i endodonti har en treårig videreutdannelse i rotbehandling og smerteutredning. De vil i samarbeid med henvisende tannlege søke å løse pasientens problem. Spesialisten vil diskutere den aktuelle behandlingen med deg og du vil få et spesifisert kostnadsoverslag.Når du er ferdig behandlet hos oss vil din faste tannlege bli orientert om behandlingen du har motatt. Videre behandling vil utføres hos din tannlege.

Hensikten med rotbehandling er å opprettholde tannens funksjon ved å fjerne betent og/eller infisert vev i rotkanalen, samt å forebygge videre spredning av infeksjonen til omliggende kjeveben. Basert på spesialistens undersøkelse av det aktuelle området og nødvendige røntgenbilder, presenteres diagnose, antatt prognose og behandlingsalternativer med kostnadsoverslag for pasienten. Selve behandlingen er i de aller fleste tilfeller smertefri. Effekten av bedøvelsen kontrolleres før utrensingen av rotkanalene påbegynnes. Det er vanlig at tannen kjennes litt øm noen dager etter behandlingen. I sjeldne tilfeller kan det inntreffe akutte symptomer, men dette vil ikke ha innvirkning på prognosen. Rotbehandling kan være både tidkrevende og vanskelig. Dette skyldes at røttene i mange tilfeller har flere kanaler, er bøyde eller kan ha forkalkninger som er til hinder for den desinfiserende utrensingen.

Kirurgi
Trekking av tenner eller gjenværende røtter er det mest vanlige kirurgiske inngrepet i munnhulen. De tennene som oftest trekkes er visdomstennene pga plager eller beliggenhet som skaper problemer for nabotennene.

Rotspissamputasjon blir gjort når en lokal infeksjon i benet relatert til en tann ikke blir borte etter en rotfylling. Denne prosedyren blir utført av våre spesialister på klinikken.

Noen ganger er det ønskelig eller nødvendig å erstatte tapte tenner med titanimplantat. Implantatet fungerer som en tannrot hvor det kan settes på en krone eller bro. Enkelte tilstander ved implantat behandling gir grunnlag for stønad fra trygdesystemet (HELFO). Tannlege Gyri Dingsør er godkjent til å utføre krone/bro/protesedelen ved implantatbehandling med trygderefusjon. (Link til HELFO)