På Bekkestua Tannmedisin har vi arbeidet med tannbehandling på allmenn og spesialistnivå i over 25 år. Våre tannleger, spesialister og tannpleiere har lang erfaring og bred kompetanse og vi kan derfor tilby deg som pasient de fleste typer tannbehandling.

Hos oss vil all behandling bli utført av tannhelsepersonell som har den relevante utdannelsen fra norske læresteder. På vår klinikk er det tannlegen som utreder og behandler, tannpleieren som undersøker og renser, og  tannhelsesekretærene som assisterer og sørger for at hygienerutinene følges.

Vi ønsker at du som pasient skal bli tatt godt imot og at vi gjennom undersøkelse og samtale kan komme frem til den løsningen som er best for deg. Vi setter pasienten i sentrum.

Bekkestua Tannmedisin er både  allmenn- og  spesialistpraksis. Våre allmenpasienter får tilbud om årlige kontroller samt nødvendig og ønsket tannbehandling. Ved behov henviser vi videre til spesialist.

Våre rotfyllingsspesialister utfører rotbehandling på våre egne og henviste pasienter. Våre henvisningspasienter vil kun få utført rotbehandlingen de er henvist for, og må tilbake til sin faste tannlege for videre behandling