Tannkjøttsbehandling

En viktig oppgave er diagnostisering og behandling av periodontitt, -tannkjøttssykdom som kan føre til at tennene løsner.

Tannpleieren vil da kartlegge behandlingsbehovet og lage en behandlingsplan. Det blir veiledet i renhold og bruk av egnede hjelpemidler, og tannstein og plakk fjernes fra tennenes overflate. Det vil også bli utarbeidet et opplegg for videre oppfølging. Ved behov blir det henvist videre til tannlege eller spesialist i tannkjøttssykdommer.

Tannpleieren er også utdannet i å informere om tennene og munnhulens tilstand. Basert på funn vil det gis individuell veiledning for å forebygge munnhelse-problemer. Både renhold, kostholds-vaner og riktig bruk av fluor er emner tannpleieren vil kommunisere om. Tannpleieren vil også kunne gi nyttige råd ved for eksempel røykeslutt, munntørrhet eller dårlig ånde.

Ellers kan tannpleieren f.eks. fjerne sting, behandle følsomme tannhalser, sette på tannsmykker, foreta traumekontroller og legge midlertidige fyllinger.