CBCT

Vi har CBCT, Morita Veraview X800.

CBCT, Cone Beam Computertomografi, er avansert røntgenteknologi. CBCT opptakene er meget nøyaktige tredimensjonale røntgenbilder som vi benytter i de tilfeller hvor det kreves spesialopptak.

Tannleger kan henvise til oss for CBCT ved behov ut i fra følgende forutsetninger:

Det er indikasjon for å utføre en CBCT- undersøkelse om undersøkelsen vil ha innvirkning på diagnose og/eller behandling.

I forkant må kliniske funn og/eller radiologiske funn ved intraorale bilder eller OPG ha vist seg eller vil vise seg som utilstrekkelige for optimal diagnostisering og behandling.

Eksempler på problemstillinger der en CBCT- undersøkelse er eller kan være behjelpelig:

–     Lokalisering av retinerte tenner og deres relasjon til nabotenner.

–     Utredning av rotanatomi og canalisrelasjon ved planlagt fjerning av visdomstenner.

–     Utredning av store cyster/tumores med tanke på utbredelse, mulig origo samt relasjon til tenner og anatomiske strukturer.

–     Utredning av mulig odontogen årsak ved kronisk sinusitt eller atypiske ansiktssmerter.

–     Utredning av tidligere rotbehandlede tenner som nå er symptomatiske med ukjent årsak.

–     Utredning av eksterne/interne resorpsjoner og deres utbredelse med tanke på behandling.

–     Bendimensjonsanalyser ved planlagt fiksturinnsetting.

Spesialist i kjeve og ansiktsradiologi Anders Valnes tolker disse bildene, og på bakgrunn av tolkningen kan våre spesialister i endodonti lage en behandlingsplan om henvisende tannlege ønsker det.